Hoge Raad publiceert weer 125 'oude' arresten

1 november 2021

In totaal al 600 ‘oude’ arresten online te vinden

De Hoge Raad heeft weer een aantal ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad indien voorhanden of indien genomen; dit keer gaat het om een aantal van 125; 97 civiele arresten, 15 strafarresten en 13 fiscale. In totaal zijn sinds december 2019 al 600 ‘oude’ arresten gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Onder de 125 arresten die nu zijn gepubliceerd, gaat het om onder meer de civiele arresten ‘Blaauboer/Berlips’ (1905), ‘Baris/Riezenkamp’ (1957), ‘Saladin/HBU’ (1967), ‘(Aangereden) Hartpatiënt’ (1975), en ‘Kleuterschool Babbel’ (1980), het strafarrest ‘Toetsingsarrest’ (1942) en het fiscaal arrest ‘Meerderheidsregel I-arrest’ (1992).

Achtergrond

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten.

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in dat jaar te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst op de website met ruim 500 arresten. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen. Hierop zijn vele reacties binnengekomen. De Hoge Raad heeft de eigen lijst en de aanvullingen op die lijst vervolgens omgezet naar de drie rechtsgebieden en zo mogelijk ingedeeld naar onderwerp.

In december 2019 publiceerde de Hoge Raad de eerste 150 ‘oude’ arresten. Het arrest Lindenbaum-Cohen is als eerste oude arrest gepubliceerd, op 31 januari 2019, omdat het arrest toen 100 jaar bestond. In mei 2020 volgde de publicatie van nog eens 75 oude arresten, in september 2020 nog eens 100, in december 2020 een aantal van 75 en in mei 2021 nog eens een aantal van 75.

Veel van de inmiddels gepubliceerde arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt, daarna zorgvuldig gecontroleerd, geanonimiseerd waar nodig en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl. De Hoge Raad gaat de komende tijd verder met het digitaliseren van de belangrijkste oude arresten.

Lijsten met gepubliceerde 'oude' arresten

Op de website van de Hoge Raad vindt u de lijsten met ‘oude’ arresten die inmiddels zijn gepubliceerd (onder ‘Mijlpaalarresten’). De lijsten zijn uitgebreid met de ECLI- nummers van de conclusies en zaaknummers.

Nb. De groen gearceerde arresten in de overzichten zijn de nieuw gepubliceerde arresten.