Werving en selectie raadsheren*

De informatie op deze pagina is bestemd voor wie interesse heeft in de functie van raadsheer bij de Hoge Raad en voor wie overweegt de president van de Hoge Raad te attenderen op een potentiële kandidaat voor de functie van raadsheer bij de Hoge Raad.

De taken van de Hoge Raad bestrijken de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling en de rechtsbescherming. De Hoge Raad vervult zijn taken in zaken waarin beroep in cassatie is ingesteld, prejudiciële vragen door een rechter in feitelijke instantie zijn gesteld of een vordering tot cassatie in het belang van de wet is ingesteld door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad streeft naar een evenwichtige samenstelling van het rechtscollege, waarin diversiteit in beroepsachtergrond, leeftijd, geslacht en herkomst is gewaarborgd. Leden van de Hoge Raad zijn in het algemeen afkomstig uit de rechterlijke macht, de advocatuur, de adviespraktijk en de wetenschap.

Omdat het onmogelijk is om in een relatief klein college als de Hoge Raad te beschikken over vergaande deskundigheid op alle gebieden waarmee de Hoge Raad te maken heeft, is van belang dat voldoende raadsheren een breed gedeelte van het recht beheersen (‘generalist’ zijn), en dat alle raadsheren zich snel vertrouwd kunnen maken met rechtsgebieden waarop zij minder goed thuis zijn. Ontbrekende specialistische deskundigheid in een van de kamers kan tot op zekere hoogte worden ondervangen door specialisatie in en voorlichting door het parket.

De samenstelling van elke kamer is beschreven in een profiel. De Hoge Raad kent daarnaast  een profiel van de functie van raadsheer.

*De wetgever hanteert vanouds het woord raadsheer voor een rechter in de Hoge Raad, net als voor een rechter in een gerechtshof. Het woord raadsheer wordt door velen niet als inclusief (genderneutraal) taalgebruik ervaren. Er is in de maatschappij discussie over inclusief taalgebruik. Tot wetswijziging heeft dat nog niet geleid. De Hoge Raad volgt in de aanduiding van de functie vooralsnog de geldende wetgeving.


Raadsheer