Proclaimer

16 september 2017

Wij streven ernaar uitsluitend correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, stuur dan een mail naar .

Hoe snel reageren wij op e-mails?

Bij ontvangst van een e-mail via sturen wij per omgaande een ontvangstbevestiging, tenzij we de e-mail direct afhandelen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie volgt.

Eenvoudige vragen over openingstijden, vergunningprocedures etc. handelen we binnen twee dagen af. Complexe vragen of verzoeken die meer aandacht vergen door naslagwerk of afstemming, verzoeken om vergunning, ontheffing, het indienen van een bezwaar of een klacht kunnen meer tijd in beslag nemen. In ieder geval krijgt u binnen tien werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn. Kunnen we de toegezegde afhandelingstermijn niet nakomen, dan krijgt u direct bericht over een nieuwe termijn.

Privacy

Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze doorgeeft (bijvoorbeeld voor een aanvraag). Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken wij slechts ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze gegevens gebruiken wij nooit ter identificatie van individuele personen.

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u op een hyperlink naar zo'n externe site klikt, verlaat u de website en bent u gebonden aan de gebruiksregels van die site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht

Wij bezitten het auteursrecht op alle informatie die via deze site toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.