Prejudiciële vraag 24/02090


Rechtsgebied
Civiel
Datum publicatie
30 mei 2024
Verwijzende instantie
Rechtbank Rotterdam (C/10/675871/FA RK 24-2172)
Datum uitspraak
22 mei 2024
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBROT:2024:4732
Status
Ingekomen

Valt een jongmeerderjarige onder de reikwijdte van artikel 822 lid 1 onder c Rv?

1. valt de jongmeerderjarige onder de reikwijdte van artikel 822 lid 1 onder c Rv?;
2. kan de werkwijze van deze rechtbank in de echtscheidingsprocedure, waarbij het
verzoek tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie
ten behoeve van de jongmeerderjarige ontvankelijk is wanneer de
jongmeerderjarige de ouder die dit verzoek als nevenvoorziening indient daartoe
heeft gemachtigd, zoals in de geest van de parlementaire geschiedenis van artikel
827 Rv en de gedachte dat artikel 827 lid 1 sub f(nieuw sub g) Rv is toegevoegd
om afzonderlijke procedures te voorkomen, naar analogie in de voorlopige
voorzieningenprocedure worden toegepast?