Prejudiciële vraag 24/00644


Rechtsgebied
Belasting
Datum publicatie
26 februari 2024
Verwijzende instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda (22/4927)
Datum uitspraak
29 januari 2024
Vindplaats uitspraak
ECLI:NL:RBZWB:2024:467
Status
Schriftelijke opmerkingen
Reactietermijn
14 maart 2024 tot en met 25 april 2024

Berekening arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting en premiedeel algemene heffingskorting als de belastingplichtige een deel van het jaar niet in Nederland woonde en toen buitenlands inkomen genoot

De rechtbank:
- verzoekt de Hoge Raad de volgende vraag door middel van een
prejudiciële beslissing te beantwoorden:
Hoe moet het inkomstenbelastingdeel en het premiedeel van de arbeidskorting, de
inkomensafhankelijke combinatiekorting en het premiedeel van de algemene
heffingskorting worden berekend voor een persoon die slechts een gedeelte van het jaar
belastingplichtig is in Nederland en in de niet-Nederlandse periode niet-Nederlands
inkomen heeft genoten?
- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding totdat de Hoge Raad naar
aanleiding van de vorenstaande vraag uitspraak heeft gedaan.