Hoge Raad: beslissing hof dat koopovereenkomst van elektrische auto kan worden ontbonden bij niet behalen van door verkoper vermelde actieradius blijft in stand

28 juni 2024

Kan een koopovereenkomst worden ontbonden als een elektrische auto de door de verkoper vermelde actieradius niet haalt? Die vraag staat centraal in een zaak die in cassatie aan de Hoge Raad werd voorgelegd. Het gerechtshof beantwoordde deze vraag bevestigend. De Hoge Raad laat dat oordeel in stand.

De zaak

Het gaat in deze zaak om de koop van een elektrische auto (een Jaguar I-PACE) door een zakelijke partij. De verkoper heeft een actieradius ‘tot 480 kilometer’ opgegeven op basis van de zogenoemde WLTP-norm (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure). De koper heeft de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen omdat na de koop bleek dat de actieradius van de auto slechts circa 300 kilometer was.

De rechtbank wees de vordering van de koper af, het hof wees deze toe. De motivering van het hof hield onder meer in dat de koper op grond van de mededelingen van de verkoper over de actieradius van de Jaguar I-PACE, redelijkerwijs mocht verwachten dat de auto onder gebruikelijke omstandigheden (normaal rijgedrag, ook rijden in de winter, vooral rijden op de snelweg) een significant hogere actieradius had dan de in werkelijkheid gehaalde circa 300 kilometer. Nu die onder gebruikelijke omstandigheden bereikte actieradius ruim 35% minder is dan de door de verkoper vermelde actieradius van 480 kilometer, voldeed de auto volgens het hof niet aan de tussen koper en verkoper gesloten koopovereenkomst.

De verkoper stelde van deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verkoper vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Volgens de verkoper is de beslissing van het hof juridisch onjuist en onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

Advies advocaat-generaal (AG)

De AG was van mening dat de cassatieklachten van de verkoper slagen en heeft de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad is van oordeel dat de cassatieklachten niet slagen. Volgens de Hoge Raad komt de uitspraak van het hof neer op de toepassing van de regel uit het Burgerlijk Wetboek over wanneer een zaak niet aan de overeenkomst voldoet. Dit is volgens deze regel het geval indien de zaak, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

Het oordeel van het hof dat de auto in dit geval niet voldeed aan de koopovereenkomst doordat de verkoper een actieradius tot 480 kilometer had vermeld terwijl de auto slechts een actieradius van 300 kilometer haalde, is volgens de Hoge Raad juridisch juist en niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Met de uitspraak van de Hoge Raad is het oordeel van het hof definitief.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2024:980