Hoge Raad doet op 12 juli uitspraak in twee zaken over de openstelling van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht in Aruba en Curaçao

1 juli 2024

Op vrijdag 12 juli 2024 om 15.00 uur (Nederlandse tijd) doet de Hoge Raad op een openbare zitting mondeling uitspraak in twee zaken over de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba en Curaçao.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft bij vonnissen van 6 december 2022 voor recht verklaard dat bepalingen uit de wetgeving van Aruba, respectievelijk Curaçao geen toepassing vinden, voor zover daardoor het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Het Gemeenschappelijk Hof heeft daarbij bepaald dat de vonnissen geen consequenties hebben voor de mogelijkheid van adoptie van kinderen. Het Land Aruba en het Land Curaçao stelden tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Op 22 december 2023 heeft advocaat-generaal (AG) Snijders de Hoge Raad geadviseerd de beslissing van het Gemeenschappelijk Hof in stand te laten.

De uitspraken van de Hoge Raad zijn op 12 juli ook live te volgen via een livestream op de homepage van www.hogeraad.nl.

Media die bij de uitspraken aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via het e-mailadres . Andere belangstellenden hoeven zich niet aan te melden. Voor het volgen van de livestream is aanmelden ook niet nodig.