Advies AG aan Hoge Raad: beslissing hof dat koopovereenkomst van elektrische auto kan worden ontbonden bij niet behalen van vermelde actieradius kan niet in stand blijven

26 januari 2024

Kan een koopovereenkomst worden ontbonden als een elektrische auto de door de verkoper vermelde actieradius niet haalt? Die vraag staat centraal in een zaak die in cassatie voorligt bij de Hoge Raad. In de zaak beantwoordde het gerechtshof deze vraag bevestigend. Volgens advocaat-generaal (AG) Valk, die vandaag zijn advies aan de Hoge Raad in deze zaak heeft uitgebracht, kan deze beslissing van het hof niet in stand blijven.

De zaak

Het gaat in de zaak om de koop van een elektrische auto (een Jaguar I-PACE) door een zakelijke partij. De verkoper heeft een actieradius ‘tot 480 kilometer’ opgegeven op basis van de zogenoemde WLTP-norm (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, een richtlijn die de wereldwijd geharmoniseerde standaard beschrijft voor het bepalen van voertuigemissies en brandstofverbruik van lichte voertuigen). De koper heeft zich na de koop op het standpunt gesteld dat de actieradius van de auto onvoldoende is (minder dan 300 kilometer) en heeft op die grond de ontbinding van de koopovereenkomst ingeroepen.

De rechtbank wees de vordering van de koper af, het hof wees deze toe. Het hof oordeelde dat de geleverde auto geschikt is voor normaal gebruik. Volgens het hof komt het vervolgens erop aan of de overeenkomst tussen partijen voorzag in een bijzonder gebruik waarvoor een actieradius van (hooguit) circa 300 kilometer in de winter onvoldoende is. Het hof komt op basis van de enkele vermelding van de actieradius tot de conclusie dat inderdaad zulk bijzonder gebruik tussen partijen is overeengekomen. Volgens het hof hoefde de koper op grond van de in de overeenkomst voorzien bijzonder gebruik er geen rekening mee te houden dat de auto in de winter en (vooral) rijdend op de snelweg een actieradius zou hebben van hooguit circa 300 kilometer. Het hof oordeelde dan ook dat de koopovereenkomst terecht kon worden ontbonden.

De verkoper stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verkoper vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. In cassatie wordt geklaagd dat de beslissing van het hof juridisch onjuist is en onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd.

Advies AG

AG Valk is van mening dat de cassatieklachten van de verkoper slagen. Bijzonder gebruik veronderstelt volgens hem dat de koper het voorgenomen bijzonder gebruik expliciet of impliciet bij de verkoper aan de orde heeft gesteld en vervolgens dat de verkoper daarop zodanig heeft gereageerd dat de koper mag begrijpen dat de verkoper de verantwoordelijkheid voor het bijzonder gebruik heeft aanvaard. Het hof heeft daarover in zijn uitspraak niets vastgesteld.

In zijn advies besteedt de AG ook aandacht aan de vraag of door kopers aan de opgave van een bepaalde actieradius volgens de WLTP-norm een verwachting over een bepaalde minimaal te verwachten actieradius kan worden ontleend. Volgens de AG is dit op zichzelf verdedigbaar, maar is lastig te bepalen bij welk aantal kilometers of welk percentage van de opgegeven actieradius de grens ligt.

De AG adviseert de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

Oordeel Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 28 juni 2024.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2024:100