Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2023

13 februari 2024

Vandaag, 13 februari 2024, hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2023 gepubliceerd. De commissie biedt met het jaaroverzicht inzicht in haar werkwijze en licht hierin haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe.

Diverse onderwerpen

De commissie heeft zich in 2023 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen, zoals over de mogelijkheden om de tussenuitspraak in te zetten om partijen te laten reageren op stukken of bewijs te laten leveren. Ook hebben de vier hoogste bestuursrechters van gedachten gewisseld over onder meer de verschoonbare termijnoverschrijding, het verstrekken van gegevens in de bezwaarfase en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen waarover de commissie heeft gesproken in 2023. Het jaaroverzicht geeft informatie over alle onderwerpen, met daarbij enkele uitspraken.

Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht?

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechters (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch ondersteuners van alle vier de rechtscolleges.

Lees hier (pdf, 174 kB) het volledige jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2023.