Hoge Raad heeft weer aantal 'oude' arresten gepubliceerd

29 februari 2024

In totaal al 1125  ‘oude’ arresten online te vinden

De Hoge Raad heeft de afgelopen maanden en vandaag weer een aantal ‘oude’ (mijlpaal)arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad indien voorhanden of indien genomen; dit keer gaat het om een aantal van 100; 60 civiele arresten, 24 strafarresten en 16 fiscale. In totaal zijn sinds december 2019 al 1125  ‘oude’ arresten gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Onder de 100 arresten die de afgelopen maanden en vandaag zijn gepubliceerd, gaat het onder meer om de volgende arresten:

Rechtsgebied Civiel
Bontmantel (1924), Das Blaue Licht I, II en III (1935, 1936 en 1937, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Van Ballegooij/Nauta (1983), Bandopname (1987), Staat/DSM Agro (1990), Reparatiehuwelijk (1992), Staat/NCB (1993, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Rotterdam/Magnus Staat/Magnus (1993), Staat/Kabavel (1994) en Zomerhuisje (1994).

Rechtsgebied Straf
Motorpapieren (1949, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Emmense bromfietser (1961, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Lexanruit (1980), Schiermonnikoog (1980), Containerdiefstal (1981), Bijlmer noodweer (1984), Niet om een leugentje verlegen (1986), Grenswisselkantoor (1987, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Ontbrekend bestanddeel (1987), Niet behandelde longinfectie (1996, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest).

Rechtsgebied Belasting
Zweedse grootmoederarrest (1968, zie ook het nieuwsbericht bij dit arrest), Boete is straf (1985), Fraus Tractatus (1986).

Achtergrond

Uitspraken van de Hoge Raad worden sinds het jaar 2000 geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl. Daarvóór vond publicatie van arresten hoofdzakelijk plaats via redacties van jurisprudentie-uitgaven van uitgevers. Een aantal arresten is door de uitgevers wel digitaal beschikbaar gesteld maar staat, in veel gevallen ook bewerkt, in databanken waarvoor een abonnement moet worden afgesloten.

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in dat jaar te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge Raad toen een zelf samengestelde lijst op de website met ruim 500 arresten. Met de publicatie van de lijst is beoogd ook anderen in de gelegenheid te stellen om deze lijst aan te vullen. Hierop zijn vele reacties binnengekomen en er komen nog steeds verzoeken binnen.

In december 2019 publiceerde de Hoge Raad de eerste 150 ‘oude’ arresten. Het arrest Lindenbaum-Cohen is als eerste oude arrest gepubliceerd, op 31 januari 2019, omdat het arrest toen 100 jaar bestond. In de jaren erna werden met enige regelmaat aantallen oude arresten gepubliceerd.

Veel van de inmiddels gepubliceerde arresten moesten worden opgevraagd uit het archief in Kampen en het Nationaal Archief in Den Haag. Deze arresten zijn vervolgens gescand en de handgeschreven arresten overgetypt, daarna zorgvuldig gecontroleerd, geanonimiseerd waar nodig en overgezet naar het systeem om ze te kunnen publiceren op rechtspraak.nl. De Hoge Raad gaat de komende tijd verder met het digitaliseren van de belangrijkste oude arresten.

Lijsten met gepubliceerde 'oude' arresten

Op de website van de Hoge Raad vindt u de lijsten met ‘oude’ arresten die inmiddels zijn gepubliceerd (onder ‘Mijlpaalarresten’). De lijsten zijn uitgebreid met de ECLI- nummers van de conclusies en zaaknummers. Op deze pagina kunt u ook de publicatie van een oud arrest aanvragen (onder 'Aanvragen publicatie oude arresten').

De groen gearceerde arresten in de overzichten zijn de in de afgelopen maanden gepubliceerde oude arresten.

De geel gearceerde arresten zijn de op 29 februari 2024 gepubliceerde oude arresten.