Benoeming nieuwe raadsheer in de Hoge Raad

16 februari 2024

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad.

Foto Faustina Peters

De benoeming gaat in op 1 maart 2024. Faustina Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad.

Op dit moment is zij werkzaam als senior raadsheer in het gerechtshof Den Haag; bij dat hof was zij eerder ook werkzaam als raadsheer. Daarvoor was zij onder meer cassatiejurist en senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en belastingadviseur bij een belastingadvieskantoor.

Faustina Peters is in 2007 gepromoveerd op het onderwerp De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief. De exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, BRK en het EG-recht.