Procureur-Generaal bij de Hoge Raad onderzoekt rol Openbaar Ministerie ten aanzien van de verdachte van het steekincident in een supermarkt aan de Haagse Turfmarkt

1 september 2023

De procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad gaat in het kader van zijn toezichthoudende taak de rol van het Openbaar Ministerie (OM) ten aanzien van de verdachte van het steekincident in een supermarkt aan de Haagse Turfmarkt op 20 juni jl., onderzoeken. Het onderzoek van de PG vindt plaats in aanvulling op het onderzoek dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid wordt verricht.

Achtergrond
Op 20 juni 2023 werd in een supermarkt aan de Turfmarkt in Den Haag een medewerker van de supermarkt doodgestoken. Kort na deze gebeurtenis heeft de politie een verdachte aangehouden.

Onderzoek door de Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft op 27 juni 2023 aangekondigd onderzoek te doen naar de handelwijze van justitiële organisaties die betrokken waren bij onder meer de begeleiding en de behandeling van de verdachte. De Inspectie is niet bevoegd in haar onderzoek de rol van het OM te betrekken. De PG bij de Hoge Raad is in het kader van zijn toezichthoudende taak wel bevoegd onderzoek te doen naar de wijze waarop het OM zijn werkzaamheden vervult. Dat kan thematisch toezicht zijn of onderzoek naar de rol van het OM naar aanleiding van een concrete gebeurtenis.

Onderzoek PG bij de Hoge Raad
In lijn met het door de PG bij de Hoge Raad en de Inspecteur-Generaal op 18 juni 2020 vastgestelde afstemmingsprotocol heeft de PG besloten in aanvulling op het onderzoek van de Inspectie onderzoek te gaan doen naar de rol van het OM. Het onderzoek is er onder meer op gericht inzicht te verkrijgen in de informatie die bij het OM in de jaren voorafgaand aan het steekincident bekend was over de psychische gesteldheid van de verdachte en wat het OM met die kennis heeft gedaan bij de uitvoering van zijn wettelijke taken.

Het onderzoek van de PG heeft geen betrekking op het fatale steekincident zelf. Dat onderzoek wordt als gebruikelijk verricht door de politie onder leiding van de officier van justitie.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk en zelfstandig instituut binnen de rechterlijke organisatie dat los staat van het rechtscollege de Hoge Raad. Er is geen gezagsverhouding tussen de procureur-generaal en de Hoge Raad. Dat komt ook tot uitdrukking in het woordje ‘bij’. De procureur-generaal geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad behoort niet tot het Openbaar Ministerie en is onafhankelijk ten opzichte van de Minister van Justitie en Veiligheid.