Intrekking ANBI-status van kerkelijke instelling blijft in stand

10 november 2023

Het oordeel van het gerechtshof dat met terugwerkende kracht de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van een Nederlandse vestiging van een Noorse kerkelijke instelling wordt ingetrokken, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De instelling voldoet volgens het gerechtshof niet aan de voorwaarden dat zij geen winstoogmerk heeft en geen vermogen oppot.

De zaak

Belanghebbende, een in Nederland gevestigde stichting, is verbonden aan en draagt de leer uit van een Noorse kerkelijke instelling. Zij beschikte sinds 1 januari 2008 over de ANBI-status. De ANBI-status is, na onderzoek van de Belastingdienst, op 2 januari 2017 met ingang van 1 januari 2010 ingetrokken omdat zij volgens de Inspecteur niet langer voldoet aan de ANBI-voorwaarden. Tegen deze beslissing werd beroep ingesteld.

De rechtbank oordeelde dat belanghebbende niet voldeed aan de zogenoemde anti-oppoteis en dat daarom de ANBI-status terecht met terugwerkende kracht is ingetrokken.

In hoger beroep oordeelde het hof dat de feitelijke werkzaamheden van belanghebbende niet rechtstreeks waren gericht op het dienen van enig algemeen belang, maar slechts op het op indirecte wijze dienen van de financiële belangen van rechtspersonen om de door die rechtspersonen nagestreefde activiteiten mogelijk te maken. Het hof was verder nog van oordeel dat belanghebbende in elk geval met ingang van 1 januari 2010 niet (langer) voldoet aan de anti-oppoteis en de winstoogmerktoets.

Tegen deze beslissing werd beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

Belanghebbende vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Er zijn verschillende cassatieklachten ingediend.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat deze cassatieklachten niet slagen. Hij heeft deze klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat ze niet tot vernietiging van de uitspraak van het hof kunnen leiden en het niet nodig is om antwoord te geven op belangrijke vragen voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht.

Met de uitspraak van de Hoge Raad blijft de intrekking van de ANBI-status van deze kerkelijke instelling in stand.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2023:1525