Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling wegens dodelijke aanrijding met een 15-jarige fietsster in Heerhugowaard kan in stand blijven

21 november 2023

De veroordeling van een man wegens een dodelijke aanrijding met een 15-jarige fietsster op 19 juni 2019 in Heerhugowaard kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

De verdachte reed op de bewuste dag aan het einde van de avond in zijn Porsche met twee andere auto’s vanaf een bedrijventerrein naar huis. Getuigen viel op dat ze veel harder reden dan de toegestane 50 kilometer per uur. Onderzoek aan de hand van camerabeelden heeft uitgewezen dat de groep van drie auto’s minimaal 112 kilometer per uur reed. Op een kruising raakte de verdachte een 15-jarig meisje dat op de fiets van de kermis op weg naar huis was. Zij overleed ter plekke aan haar verwondingen. Aan de hand van berekeningen van deskundigen en simulaties is het meest waarschijnlijk dat de verdachte op het moment van de botsing een snelheid had van 88 kilometer per uur.

Het gerechtshof veroordeelde de verdachte wegens het veroorzaken van een fataal verkeersongeval door schuld en legde zes maanden gevangenisstraf en twee jaar rijontzegging op. De Porsche van de verdachte werd verbeurdverklaard. De verdachte stelde van deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaten van de verdachte vragen de Hoge Raad de beslissing van het hof te vernietigen. Er is onder meer geklaagd over de bewezenverklaring en over de toepassing van een volgens de advocaat (wettelijke) strafverzwaringsgrond bij de opgelegde straf.

Advies AG

Volgens de AG slaagt de cassatieklacht over de bewezenverklaring niet. De klachten hebben sterk het karakter van ‘napleiten’, zo vindt de AG. Het oordeel van het hof dat de verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend, met een niet toegestane en zeer onverantwoord hoge snelheid heeft gereden, is volgens hem niet onbegrijpelijk en vloeit voort uit de door het hof gehanteerde bewijsvoering.

Bij de strafoplegging heeft het hof rekening gehouden met straffen die in soortgelijke zaken bij een dergelijke mate van onvoorzichtig rijgedrag worden opgelegd en waarin een dodelijk slachtoffer te betreuren is. Het hof heeft daarbij in zijn uitspraak opgemerkt dat het in ernstige mate overschrijden van de maximumsnelheid, zoals in deze zaak het geval is geweest, ten tijde van het ongeval een strafverzwarende omstandigheid was. Dat heeft het hof meegewogen in de op te leggen straf. Volgens de AG heeft het hof dit op de juiste wijze gedaan nu het hof dit niet als wettelijke strafverzwaringsgrond heeft toegepast en het hof dit, als omstandigheid waaronder het feit is begaan, binnen het toepasselijk strafmaximum in strafverzwarende zin mocht meerekenen.

De AG adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordeling en de opgelegde straf in stand te laten.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 16 januari 2024.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2023:1015