Jaaroverzicht Commissie rechtseenheid bestuursrecht 2022

9 maart 2023

Vandaag, 9 maart 2023, hebben de vier hoogste bestuursrechters het jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over 2022 gepubliceerd. De commissie biedt met het jaaroverzicht inzicht in haar werkwijze en licht hierin haar werkzaamheden van het afgelopen jaar toe.

Diverse onderwerpen

De commissie heeft zich in 2022 over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen gebogen, zoals over de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel na de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van 2 februari 2022 (de zogenoemde ‘Harderwijk’-uitspraak). Ook hebben de vier hoogste bestuursrechters van gedachten gewisseld over onder meer de bewijsmaatstaf bij boetes, de overschrijding van de redelijke termijn en de toetsing van buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit is slechts een greep uit de onderwerpen waarover de commissie heeft gesproken in 2022. In het jaaroverzicht zijn alle onderwerpen te lezen met bij een aantal daarvan, uitspraken die daarop betrekking hebben.

Wat is de Commissie rechtseenheid bestuursrecht?

In 2010 hebben de vier hoogste bestuursrechterlijke colleges (de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad) afgesproken regelmatig te overleggen om de rechtseenheid in het bestuursrecht te bewaken en te bevorderen. Dat betekent dat zij rechtsregels die alle hoogste bestuursrechters toepassen, zoveel mogelijk hetzelfde willen uitleggen. In de commissie zitten rechters en juridisch medewerkers van alle vier de rechtscolleges.

Meer informatie

Lees hier (pdf, 162 kB) het volledige jaaroverzicht van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht over het jaar 2022.