Tilburg University reikt eredoctoraat uit aan president van de hoge Raad

14 juni 2023

_PGP9921 Dineke de Groot - Hoge Raad lage of web resolutieProf. mr. Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, ontvangt een eredoctoraat  tijdens de Dies Natalis van Tilburg University op 16 november 2023. Erepromotoren prof. mr. Stéphanie van Gulijk en prof. mr. Reinout Wibier reiken haar het eredoctoraat uit vanwege haar uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten en academische prestaties op het terrein van de verbinding van rechtspraak en samenleving.

Dineke de Groot is de eerste vrouwelijke president van de Hoge Raad en is sinds 2011 hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit. De Groot ontvangt het eredoctoraat omdat zij zich buitengewoon ingespannen heeft om de verbinding tussen de rechterlijke macht en de samenleving te versterken. Ze heeft oog voor de positie van de zwakkere partij in de samenleving en verdedigt tegelijkertijd zelfverzekerd het belang, de positie en rol van de rechtspraak en het recht in de samenleving. Zeker met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals polarisatie en twijfels over het vermogen van de overheid om alle problemen op te lossen, is dit essentieel voor het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Daarnaast spant zij zich in voor verbetermogelijkheden en de kansen van digitalisering binnen de rechtspraak.

Erepromotoren Van Gulijk en Wibier: “Met het verlenen van een eredoctoraat aan prof. mr. De Groot onderstreept de universiteit de verbondenheid tussen de academische bestudering van het recht en de rechtspraak. Beide hebben elkaar nodig en dragen, ieder op hun eigen wijze bij aan het noodzakelijke vertrouwen van burgers in de rechtsstaat. Prof. mr. De Groot zet zich haar hele carrière al in voor het behoud van vertrouwen in de rechterlijke macht, iets wat in tijden van polarisatie steeds belangrijker wordt.”

Prof. dr. Geert Vervaeke, decaan Tilburg Law School: “We zijn er trots op om een eredoctoraat te mogen uitreiken aan Dineke de Groot. Dit sluit aan bij onze inhoudelijk stevige juridische traditie en slaat tegelijk een brug naar het recht van de toekomst waarin juristen openstaan voor meer invloeden en disciplines en betrokken zijn bij maatschappelijke verandering zonder hun eigenheid en onafhankelijke positie te verliezen.”5) is sinds 1 november 2020 president van de Hoge Raad der Nederlanden, waar zij sinds 1 februari 2012 raadsheer was. Sinds 2011 is zij hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit, waar zij in 2008 promoveerde. Prof. mr. De Groot staat bekend als een uitstekend jurist, zowel in haar praktijk als raadsheer als in haar wetenschappelijke werk, waar zij diverse boeken over bewijs door getuigen en deskundigen (2008, 2012, 2015) heeft gepubliceerd naast andere wetenschappelijke output. Zij heeft met name een grote reputatie als privaatrechtelijk jurist, gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht. Ook heeft zij in tal van commissies en adviesraden zitting (gehad), zoals de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht, de Maatschappelijke Adviesraad Instituties van de Universiteit Utrecht, de Raad van Advies van de Carnegie-stichting (eigenaar en beheerder van het Vredespaleis), de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance (Universiteit van Groningen).

In 2018 is zij bekroond met de NJV-Prijs van de Nederlandse Juristen Vereniging.