Advies AG aan Hoge Raad: zaak tegen pakketbezorger die man in Wijchen doodreed moet opnieuw worden behandeld vanwege zoekraken pleitnota

27 juni 2023

De zaak tegen de pakketbezorger die in november 2020 in Wijchen een man doodreed moet opnieuw worden behandeld omdat de pleitnota is zoekgeraakt bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het zoekraken van de pleitnota is een onherstelbaar verzuim dat moet leiden tot nietigheid van het onderzoek ter zitting en de naar aanleiding daarvan gedane uitspraak van het gerechtshof. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Harteveld de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

Op 24 november 2020 was een man met zijn vrouw de hond aan het uitlaten in hun woonwijk in Wijchen. Zij zagen dat een bestelwagen hard door de straat reed. Toen de bezorger uit was gestapt sprak de man de bezorger aan en er ontstond een woordenwisseling. Die mondde uit in een gerichte aanrijding tegen de man die op de motorkap belandde en meters werd meegesleurd. Daarna werd hij nog drie keer door de bezorger overreden. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Het gerechtshof veroordeelde de pakketbezorger tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs wegens doodslag. De verdachte stelde tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

Er is in cassatie onder meer geklaagd dat het onderzoek ter zitting van het hof nietig is, aangezien de door de advocaat aan het hof overgelegde pleitnota zich niet (meer) bij de stukken bevindt.

Advies AG

De AG is van mening dat deze cassatieklacht slaagt.

De pleitnota ontbreekt bij de door het hof aan de Hoge Raad toegezonden stukken. Navraag bij de griffier van het hof heeft opgeleverd dat de pleitnota niet meer aangeleverd kan worden aangezien deze in het ongerede is geraakt. De griffier van het hof stelde echter ook dat de pleitaantekeningen ‘overeenkomstig’ in het proces-verbaal van de zitting zijn uitgewerkt.

In het proces-verbaal van de zitting is inderdaad uitgebreid aandacht besteed aan een aantal punten uit de pleitnota. Die uitwerkingen beginnen echter met de zin: ‘In aanvulling op de pleitnota’. Hierdoor valt volgens de AG niet uit te sluiten dat op de zitting door de advocaat nog meer verweren zijn gevoerd en standpunten naar voren zijn gebracht dan zijn opgenomen in het proces-verbaal en waarop het hof had moeten reageren.

Het ontbreken van de door de raadsman overgelegde pleitnota is volgens de AG een onherstelbaar verzuim. Dat verzuim strijdt met elementaire beginselen van een behoorlijke procesorde en moet leiden tot nietigheid van het onderzoek ter zitting van het hof en de naar aanleiding daarvan gedane uitspraak.

De AG adviseert de Hoge Raad dan ook de uitspraak van het hof te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar het hof Arnhem-Leeuwarden om opnieuw te worden behandeld en beoordeeld.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 26 september 2023.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2023:616.