Robert Jan Koopman wordt waarnemend advocaat-generaal

7 juli 2023

In artikel 119 lid 4 van de Wet op de rechterlijke organisatie is geregeld dat een lid van de Hoge Raad kan worden belast met de waarneming van het ambt van advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Vanaf 1 september 2023 zal mr. R.J. (Robert Jan) Koopman, tot die datum vicepresident van de Hoge Raad in de belastingkamer, met zijn instemming het ambt van advocaat-generaal in de sectie fiscaal recht van de Hoge Raad voor de duur van een jaar waarnemen. Hiermee kan naar verwachting worden voorzien in de behoefte aan een toename van het aantal conclusies in fiscale zaken.