Prejudiciële vragen stellen aan strafkamer Hoge Raad kan digitaal

12 juli 2023

Vanaf 12 juli kunnen de rechtbanken en de gerechtshoven digitaal stukken indienen in een prejudiciële procedure bij de strafkamer van de Hoge Raad.

Dat kan door middel van het Griffieportaal. Meer informatie hierover is te vinden op: Veelgestelde vragen Griffieportaal.

Via het Griffieportaal kunnen griffiers van rechtbanken en gerechtshoven alle benodigde stukken op eenvoudige wijze verzenden aan de Hoge Raad (welke stukken dat zijn, is geregeld in het procesreglement van de Hoge Raad). Na het versturen van de stukken volgt een ontvangstbevestiging.

Het Griffieportaal is een digitaal kanaal dat op verzoek van de rechtspraak is gebouwd. Het maakt deel uit van het grotere digitaliseringsproject van de Hoge Raad, waarbij uiteindelijk alle procedures digitaal kunnen (en in veel gevallen moeten) worden gevoerd via de door de Hoge Raad ontwikkelde webportalen. Het Griffieportaal voor prejudiciële vragen is voorlopig een faciliteit waarvan de gerechten vrijwillig gebruik kunnen maken. Verzending per gewone post blijft ook mogelijk.

De Hoge Raad streeft ernaar om ook bij het Griffieportaal de digitale dienstverlening optimaal te laten verlopen. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het Projectteam Digitale Toegang tot Cassatie (DiC@s) via Paul Hesseling (P.Hesseling@HogeRaad.NL).