Nepmails van Politie en Hoge Raad

31 januari 2023

Sommige mensen hebben een mail ontvangen van de “Onderzoeks- en onderzoeksbrigade Nederlandse Politie”. In deze mail staat dat de voorzitter van de Hoge Raad een vooronderzoek tegen geadresseerde is gestart wegens ‘ontmaskering van de eerbaarheid’. Ook zou deze voorzitter, die verderop in de mail voorzitter van het Hof van Cassatie wordt genoemd, een aanhoudingsbevel tegen de geadresseerde uitvaardigen. Indien u deze mail heeft ontvangen: deze mail is vals. De Hoge Raad heeft er niets mee te maken en genoemde onderzoeksbrigade van de politie bestaat niet. De Hoge Raad heeft de politie van deze mails in kennis gesteld.