Hoge Raad zoekt twee externe leden adviescommissie werving en selectie raadsheren

3 februari 2023

Bij de Hoge Raad ontstaan twee vacatures voor de positie van extern lid van de commissie die adviseert over de werving en selectie van raadsheren.

Wij zijn op zoek naar twee personen met expertise op het gebied van werving en selectie van topfunctionarissen en brede maatschappelijke ervaring en gezag. Het gaat om expertise en kwaliteiten die de betrokkene heeft verworven in hoofdfuncties. Nevenfuncties kunnen daarbij een belangrijke indicatie zijn. De externe leden staan volop in de samenleving en hebben een goed beeld van wat er in de samenleving leeft, ook ten aanzien van de rechterlijke macht. Het tijdsbeslag is naar verwachting maximaal vijf dagdelen, verspreid over een kalenderjaar. De vergoeding is gebaseerd op de Wet en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. De Hoge Raad slaat bij de werving en selectie van de externe leden acht op diversiteit, waaronder de man/vrouw-verhouding in de commissie.

Kent u personen die aan bovenstaand profiel voldoen en van wie u meent dat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de selectie van nieuwe leden van de Hoge Raad, dan wil de Hoge Raad graag de namen van deze personen van u vernemen.

Reacties kunt u sturen – uiterlijk voor 17 februari 2023 – aan:

De president van de Hoge Raad der Nederlanden, mr. G. de Groot, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag, of aan het e-mailadres: president@hogeraad.nl.

Voor nadere informatie kunt u zich tot de president wenden via telefoonnummer 070 – 361 1237 of genoemd e-mailadres. Meer informatie over de Hoge Raad vindt u op deze website.

Meer informatie over werving en selectie raadsheren

Meer informatie over de commissie en het protocol werving en selectie raadsheren (pdf, 152 kB) (pdf, 152 kB)