Advocaat-generaal Hartlief vraagt informatie van derden over de afwikkeling van medische aansprakelijkheidskwesties

17 februari 2023

Bij de Hoge Raad loopt een zogenoemde prejudiciële procedure die betrekking heeft op de omgang met medische informatie bij de afwikkeling van medische aansprakelijkheidskwesties. Ter voorbereiding van zijn advies aan de Hoge Raad (een zogenoemde conclusie) wil advocaat-generaal (AG) Hartlief zoveel mogelijk zicht krijgen op de praktijk. Daarom is hij geïnteresseerd in informatie van derden over de context, de betrokken belangen en de argumenten. Hoe wordt in de praktijk omgegaan met medische informatie in het kader van de afwikkeling van medische aansprakelijkheidskwesties en waarom?

De zaak: medische aansprakelijkheid en medische informatie

In de zaak waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld (meer informatie over deze prejudiciële procedure vindt u op onze website: prejudiciële vraag) heeft een patiënte een ziekenhuis aansprakelijk gesteld omdat zij zich op het standpunt stelt dat bij de behandeling die zij heeft ondergaan een fout is gemaakt. Het ziekenhuis heeft de patiënte gevraagd om een zogenoemde ‘medische machtiging’ in te vullen, waarmee het de behandelaars in het ziekenhuis wordt toegestaan om medische informatie te delen met, onder meer, een jurist. Volgens het ziekenhuis is dat nodig om de claim te beoordelen en een standpunt te bepalen. De vraag waar het in de prejudiciële procedure om gaat, is kort samengevat de volgende: “Mogen juristen van een aansprakelijk gestelde medisch hulpverlener (zoals een ziekenhuis) kennis nemen van het medisch dossier van de patiënt, ook wanneer de patiënt daar geen machtiging voor afgeeft?”

De zaak ligt op dit moment bij de AG voor het indienen van een conclusie. Ter voorbereiding van deze conclusie, vraagt hij derden om informatie om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de praktijk.

Mogelijkheid om te reageren

Heeft u kennis en ervaring met betrekking tot dit onderwerp, dan kunt u via onderstaande knop een aantal vragen beantwoorden. U kunt dat doen tot en met 10 maart 2023. Indien u slechts een deel van de vragen kunt beantwoorden, dan heeft dat mogelijk nog steeds meerwaarde voor het onderzoek door de AG. U wordt daarom vriendelijk verzocht ook in dat geval dat deel van de vragen te beantwoorden. De antwoorden kunnen worden verwerkt in de conclusie, die zal worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. Waar zinvol zal in de conclusie worden verwezen naar de antwoorden en de herkomst daarvan zonder dat dit herleidbaar is naar een concrete persoon.

Voor het insturen van antwoorden gebruikt u onderstaande knop.

knop antwoordformulier