Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen van broers wegens betrokkenheid bij schietpartij in woonwijk Rosmalen kan in stand blijven

18 april 2023

De veroordelingen van twee broers wegens hun betrokkenheid bij een schietpartij in een woonwijk in Rosmalen kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag.

De zaak

De broers reden in juli 2019 met hun auto naar een woonwijk in Rosmalen waar een man woonde die zij zochten. Toen ze hem zagen, vuurde één van de broers vanuit de auto een schot af in zijn richting. De man vluchtte daarop een brandgang in. De bestuurder reed vervolgens tot voor de ingang van de brandgang, waarna de schutter nogmaals een schot afvuurde richting de vluchtende man. Die man zou op zijn beurt als waarschuwing in de lucht hebben geschoten. De broers gingen er vervolgens vandoor. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Het gerechtshof veroordeelde de broers wegens het medeplegen van een poging tot moord en verboden wapenbezit tot een gevangenisstraf van tien jaar en zes maanden. De broers stelden van deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaten van de broers vragen de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. De cassatieklachten zijn onder meer gericht tegen de bewezenverklaarde poging tot moord met name waar het gaat om het onderdeel ‘voorbedachte raad’.

Advies AG

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat voor een bewezenverklaring van voorbedachte raad onder meer moet komen vast te staan dat de verdachte niet gehandeld heeft in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachten samen in een auto met een vuurwapen de straat zijn ingereden waar het beoogde slachtoffer woonde, dat zij in zijn richting zijn gereden, vaart hebben geminderd en dat een van de twee broers meermalen in zijn richting heeft geschoten. Voorafgaand aan het schieten was er geen enkele interactie met het beoogde slachtoffer. Nadat het beoogde slachtoffer een brandgang in was gevlucht zijn de broers achteruit gereden om ter hoogte van de brandgang te komen en is er opnieuw geschoten. De AG is van mening dat het hof op basis van deze vaststellingen in dit geval heeft kunnen komen tot een bewezenverklaring van voorbedachte raad en daarmee van poging moord. Het hof heeft dit ook begrijpelijk gemotiveerd.

Ook de andere cassatieklachten slagen volgens de AG niet. De veroordelingen en de opgelegde gevangenisstraffen kunnen wat hem betreft dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is (voorlopig) bepaald op 13 juni 2023.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2023:407
ECLI:NL:PHR:2023:408