Nauwere samenwerking tussen Hoge Raad en Hof van Justitie van Suriname

28 november 2022

De Hoge Raad en het Hof van Justitie van Suriname hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken om de onderlinge samenwerking te bevorderen in het belang van de rechtspleging en de rechtsstaat. Zij willen onder meer het inzicht in elkaars rechtspleging bevorderen, vanuit het perspectief dat zij in dezelfde rechtsfamilie zijn verbonden.

Werkbezoeken, kennisuitwisseling en (digitale) contacten kunnen ondersteuning bieden bij het waarborgen en bevorderen van rechtsvorming, rechtseenheid en rechtsbescherming in beide landen. Een eerste werkbezoek heeft onlangs plaatsgevonden. De president van de Hoge Raad, Dineke de Groot, en de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, hebben met de president, Iwan Rasoelbaks, en leden van het Hof van Justitie in Suriname een start gemaakt met het verkennen van concrete mogelijkheden tot samenwerking, met behoud van ieders verantwoordelijkheid binnen de eigen rechtsorde.

Ook een ontvangst door de president van de Republiek Suriname Chan Santokhi in aanwezigheid van de minister van Justitie van Suriname Kenneth Amoksi  was onderdeel van dit werkbezoek.


Dineke de Groot, Iwan Rasoelbaks en Edwin Bleichrodt