Benoeming drie raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad

11 maart 2022

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in buitengewone dienst bij de Hoge Raad: C.J. (Kees) Borman, J.E.M. (Jaap) Polak en H.G. (Hanna) Sevenster. Zij zijn werkzaam als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als raadsheer in buitengewone dienst zullen zij ook kunnen deelnemen aan de rechtspraak van de Hoge Raad. Het gaat om zogenoemde kruisbenoemingen.

Op 1 juli 2021 is de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen in werking getreden. Die wet maakt zulke kruisbenoemingen mogelijk ter bevordering van de rechtseenheid in de rechtspraak in het bestuursrecht.

De Hoge Raad heeft als hoogste rechter tot taak een belangrijke bijdrage aan de rechtseenheid en de rechtsvorming te bevorderen en rechtsbescherming te bieden. In het civiele recht en het strafrecht is de Hoge Raad de enige hoogste rechter. Binnen het bestuursrecht is de Hoge Raad één van de vier hoogste bestuursrechters. De andere drie zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Hoge Raad is hoogste bestuursrechter voor het gehele belastingrecht en voor een beperkt deel van het sociaal zekerheidsrecht en het economisch bestuursrecht. Kruisbenoemingen fungeren als een van de middelen om de rechtseenheid in de rechtspraak in het bestuursrecht te bevorderen.

Curricula vitae

C.J. (Kees) Borman

J.E.M. (Jaap) Polak

H.G. (Hanna) Sevenster