Drie nieuwe raadsheren in buitengewone dienst geïnstalleerd bij Hoge Raad

29 juni 2022

Op dinsdag 28 juni werden Jaap Polak, Hanna Sevenster en Kees Borman geïnstalleerd als raadsheer in buitengewone dienst bij de Hoge Raad. Zij zijn werkzaam als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als raadsheer in buitengewone dienst zullen zij ook kunnen deelnemen aan de rechtspraak van de Hoge Raad. Het gaat om zogenoemde kruisbenoemingen.

Raadsheren ibd

Op 1 juli 2021 is de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen in werking getreden. Die wet maakt zulke kruisbenoemingen mogelijk ter bevordering van de rechtseenheid in de rechtspraak in het bestuursrecht.

De Hoge Raad heeft als hoogste rechter tot taak een belangrijke bijdrage aan de rechtseenheid en de rechtsvorming te bevorderen en rechtsbescherming te bieden. In het civiele recht en het strafrecht is de Hoge Raad de enige hoogste rechter. Binnen het bestuursrecht is de Hoge Raad één van de vier hoogste bestuursrechters. De andere drie zijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Hoge Raad is hoogste bestuursrechter voor het gehele belastingrecht en voor een beperkt deel van het sociaal zekerheidsrecht en het economisch bestuursrecht. Kruisbenoemingen fungeren als een van de middelen om de rechtseenheid in de rechtspraak in het bestuursrecht te bevorderen.

President van de Hoge Raad De Groot, procureur-generaal bij de Hoge Raad Bleichrodt en voorzitter Van Ettekoven van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hielden toespraken. Zij memoreerden dat met deze zogeheten kruisbenoemingen een oude wens in vervulling gaat: bij rechtszaken die op de grens liggen van verschillende rechtsgebieden is het voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling heel goed als de expertise van de verschillende hoogste rechtscolleges samengebracht wordt. Mr. Aardoom-Fuchs, de Haagse deken van de orde van advocaten, onderstreepte dat deze kruisbenoemingen bijdragen aan de zo noodzakelijke eenheid in uitspraken van hoogste rechters. Vanwege het bijzondere karakter van deze installatie hield ook de minister voor Rechtsbescherming Weerwind een toespraak, waarin hij deze kruisbenoeming een mijlpaal noemde bij het versterken van de rechtseenheid en daarmee de rechtszekerheid voor de burger.

raadsheren ibd 2