PG bij de Hoge Raad voornemens cassatie in het belang der wet in te stellen over beëdiging raadsheren hof ‘s-Hertogenbosch

21 juli 2022

Dinsdag 19 juli jl. bracht het gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar buiten dat een aantal raadsheren van dat hof niet op de juiste manier is beëdigd. Bij het afleggen van de ambtseed is volgens het hof niet de juiste tekst gebruikt. Daarbij merkte het hof op dat het ging om raadsheren in het strafrecht en in het belastingrecht. De Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, is voornemens in een of meer onherroepelijk geworden zaken een vordering cassatie in het belang der wet in te stellen. De vordering is met name bedoeld om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging voor de nog lopende zaken.

De vordering van de PG wordt medio september van dit jaar verwacht.

Cassatie in het belang der wet

Een vordering tot cassatie in het belang der wet is een buitengewoon rechtsmiddel; vereist is dat de vordering betrekking heeft op een onherroepelijke uitspraak. Het is een instrument in handen van de PG bij de Hoge Raad om een beslissing van de Hoge Raad te verkrijgen over een (rechts)vraag die in het belang van de rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk en zelfstandig instituut binnen de rechterlijke organisatie dat los staat van het rechtscollege de Hoge Raad. Er is geen gezagsverhouding tussen de Procureur-Generaal en de Hoge Raad. Dat komt ook tot uitdrukking in het woordje ‘bij’. De Procureur-Generaal geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad behoort niet tot het Openbaar Ministerie en is onafhankelijk ten opzichte van de Minister van Justitie en Veiligheid.

Lees hier het nieuwsbericht van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 juli jl.