Drie raadsheren benoemd in de Hoge Raad

2 december 2022

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad. C.N. Dalebout (Corinne), T.B. Trotman (Tamara) en F. Posthumus (Frits) zullen komend jaar zitting nemen in de strafkamer van de Hoge Raad.

De nieuwe raadsheren zijn benoemd op voordracht van de Tweede Kamer.

Corinne Dalebouts

Corinne Dalebout (1970) begint op 1 januari 2023. Zij is momenteel senior raadsheer in het gerechtshof in Amsterdam. Eerder werkte ze als rechter in de rechtbank Amsterdam, in zowel de civiele als de strafsector.

Tamara Trotman

Tamara Trotman (1969) start per 1 april. Zij werkt op dit moment als senior-raadsheer in het gerechtshof in Den Haag. Eerder was zij advocaat en rechter. Zij is nu ook lector bij het SSR, de beroepsopleiding voor rechters en officieren van justitie.

Frits Posthumus

Frits Posthumus (1962) is senior advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Hij heeft een lange loopbaan in het Openbaar Ministerie gehad en is ook lid van de Adviescommissie afgesloten strafzaken. Hij wordt per 1 september 2023 raadsheer in de Hoge Raad.