Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling van voormalig minister van Financiën van Curaçao wegens onder meer uitlokking moord op politicus Wiels in stand laten

12 april 2022

De veroordeling van een man, tevens voormalig minister van Financiën van Curaçao, wegens onder meer de uitlokking van de moord op politicus Helmin Wiels die op 5 mei 2013 op Curaçao werd doodgeschoten, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.

De zaak

Het meest ernstige feit waarvoor de verdachte is veroordeeld, is het uitlokken van de moord op politicus Helmin Wiels die op 5 mei 2013 op het strand van Curaçao is doodgeschoten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft dit omschreven als een ‘op bestelling gepleegde moord’ tegen betaling. Daarnaast heeft de verdachte zich volgens het Hof als minister van Financiën van Curaçao schuldig gemaakt aan het antedateren van een ministeriële Aanschrijving en valse geschriften gebruikt om geld tot een totaalbedrag van bijna een half miljoen (Antilliaanse) gulden te verduisteren. Het Hof veroordeelde de verdachte tot 30 jaar gevangenisstraf. Tegen deze veroordeling stelde de verdachte beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Eerder zijn al twee andere verdachten veroordeeld wegens hun betrokkenheid bij de moord op Wiels waaronder de zogenoemde ‘moordmakelaar’. De uitspraken in die zaken zijn inmiddels onherroepelijk.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. In cassatie wordt onder meer geklaagd over de bewijsvoering van de uitlokking van de moord. Daarbij gaat het onder meer om de redenen die het Hof heeft gegeven om af te wijken van de door de verdediging van de verdachte gegeven standpunten over het ‘motief’ van de verdachte, ‘de eenzijdigheid van het onderzoek en de tunnelvisie’, de betrouwbaarheid van een aantal getuigen en de uitleg die is gegeven aan de inhoud van sms-berichten. In cassatie wordt ook geklaagd dat de onschuldpresumptie is geschonden doordat het Hof in de zaak tegen de moordmakelaar al had vastgesteld dat de verdachte aan de moordmakelaar de opdracht voor de moord op Wiels had gegeven.

Advies AG

De AG is kort gezegd van mening dat het Hof in dit geval heeft kunnen oordelen dat sprake is van uitlokking van de moord. Het Hof heeft de bewijsvoering ook begrijpelijk en voldoende gemotiveerd. De andere cassatieklachten slagen volgens de AG evenmin. Het oordeel van het Hof dat de onschuldpresumptie niet is geschonden, is niet onbegrijpelijk. In haar visie kunnen de veroordeling en de opgelegde straf dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 7 juni 2022.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2022:343