Spoofing waarin Hoge Raad wordt genoemd

11 november 2021

In toenemende mate wordt de Hoge Raad geconfronteerd met meldingen van burgers dat zij slachtoffer zijn van spoofing waarin de naam van de Hoge Raad wordt misbruikt. Spoofing is een manier van telefonische oplichting waarbij gebruik wordt gemaakt van het echte telefoonnummer van de organisatie.

Het gaat om mensen die gebeld worden en in eerste instantie een bandje te horen krijgen, in het Engels. Soms krijgt men ook een Engelssprekende persoon aan de lijn. Er wordt gesuggereerd dat ze spreken met (iemand van) het Supreme Court of the Netherlands, dat zij onderdeel zijn van een onderzoek en dat zij vervolging kunnen afkopen door geld over te maken.

De Hoge Raad heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De mensen die slachtoffer zijn geworden van deze spoofing, wordt vooral ook geadviseerd zelf aangifte te doen.

De Hoge Raad benadrukt dat hij nooit burgers (direct) telefonisch benadert om over de inhoud van een zaak te spreken. Mensen die deze telefoontjes krijgen, kunnen er dan ook van uitgaan dat het spoofing betreft.