Advies AG aan Hoge Raad: beslissing hof dat Music#MeToo geen getuigen mag laten horen in stand laten

8 oktober 2021

De beslissing van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 8 december 2020 waarbij het verzoek werd afgewezen van Stichting Music#MeToo om onder andere artiesten als getuigen door een rechter te laten horen, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Valk de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag. De stichting wilde in een voorlopig getuigenverhoor getuigen laten horen om te onderzoeken of Warner Music als muziekdistributeur verantwoordelijk kan worden gehouden voor wangedrag van artiesten.

De zaak

De Stichting Music#MeToo vindt dat er sprake is van structureel wangedrag door artiesten binnen de Nederlandse muziekbranche, met name in de rapscene. Het wangedrag bestaat volgens de Stichting Music#MeToo uit seksistisch, discriminerend en/of gewelddadig gedrag en taalgebruik buiten het podium. De Stichting Music#MeToo meent dat Warner Music verplicht is maatregelen te treffen tegen wangedrag van artiesten die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Omdat Warner Music volgens de Stichting Music#MeToo nalaat tegen het wangedrag op te treden, overweegt de stichting een procedure te starten tegen Warner Music.

Procedure rechtbank en gerechtshof

Met het oog op die procedure heeft de Stichting Music#MeToo bij de rechtbank verzocht onder meer bestuurders van Warner Music en diverse artiesten als getuigen te horen. In de procedure bij de rechtbank verschenen Warner Music en de overige belanghebbenden niet. De rechtbank wees het verzoek van Stichting Music#MeToo toe. Warner Music ging tegen die beslissing in hoger beroep. Bij het hof verschenen Warner Music en de overige belanghebbenden wel. Het hof oordeelde dat het verzoek van Music#MeToo moest worden afgewezen. Volgens het hof is onder meer niet komen vast te staan dat de stichting een voldoende collectief dan wel eigen belang heeft bij het instellen van een procedure tegen Warner Music. Het hof vond dat de stichting daarmee geen belang bij het door haar verzochte voorlopig getuigenverhoor heeft. Stichting Music#MeToo stelde tegen deze beslissing beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Advies AG

De AG adviseert de Hoge Raad de beslissing van het hof in stand te laten. Een van de centrale vragen in de cassatieprocedure is of het gerechtshof het belang van de stichting bij het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor terecht heeft getoetst aan de ontvankelijkheidseisen zoals die voor een collectieve actie in een gewone procedure gelden. Volgens de AG is dat inderdaad terecht. Als de Hoge Raad het advies van de AG volgt, is daarmee het voorlopig getuigenverhoor van de baan.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 11 maart 2022.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:933