Paul Frielink nieuwe advocaat-generaal bij de Hoge Raad

19 november 2021

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van mr. P.M. (Paul) Frielink tot advocaat-generaal in de sectie strafrecht van het parket bij de Hoge Raad. De benoeming gaat in op 1 februari 2022.

profielfoto paul frielink 2019 klein

Paul Frielink is sinds 1 november 2020 in het kader van een detachering werkzaam als plaatsvervangend advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Naast het concluderen in strafzaken, is hij momenteel belast met werkzaamheden in het kader van het toezicht van de procureur-generaal op het Openbaar Ministerie (art. 122 Wet op de rechterlijke organisatie).

Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en bij het Openbaar Ministerie. Ook was hij bijzonder hoogleraar OM in Maastricht en parttime hoogleraar straf(proces)recht in Nijmegen.