Hoge Raad: Veroordeling van politicus Sint Maarten wegens belastingontduiking blijft in stand

23 maart 2021

De veroordeling van een politicus op Sint Maarten wegens belastingontduiking blijft in stand. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.

De zaak

De politicus werd door het OM vervolgd wegens het gedurende een aantal jaren ontduiken van belasting door niet tijdig belastingaangifte te doen. Het ging daarbij om aangiften Inkomstenbelasting en Belasting op Bedrijfsomzetten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeelde de verdachte in hoger beroep tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

In de cassatieprocedure vroeg de advocaat van de verdachte de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Er werd onder meer geklaagd dat het hof meerdere verweren van de verdediging gericht op het niet-ontvankelijk verklaren van het OM in de vervolging op onjuiste gronden heeft verworpen. Een van die verweren ging erover dat de verdachte een geslaagd beroep op de zogenoemde inkeerregeling toekomt omdat hij uit eigen beweging vrijwillig aangiften had ingediend. Ook vond de verdediging de opgelegde straf onbegrijpelijk.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de cassatieklachten niet slagen. De Hoge Raad heeft de klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat het cassatieberoep ongegrond is en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproept. Met het oordeel van de Hoge Raad zijn de veroordeling en de opgelegde straf definitief.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2021:420