Edwin Bleichrodt nieuwe procureur-generaal bij de Hoge Raad

19 maart 2021

De ministerraad heeft vandaag F.W. (Edwin) Bleichrodt (1968) voorgedragen voor benoeming tot procureur-generaal bij de Hoge Raad per 1 september van dit jaar. Hij is na een interne procedure door het parket bij de Hoge Raad als kandidaat voor deze functie aanbevolen. Hij zal Jos Silvis opvolgen, die na vijf jaar op 1 september a.s. vertrekt.

_PGP8616 Hoge Raad Edwin Bleichrodt uitsnede webresolutie
Foto: Piet Gispen, Den Haag

Edwin Bleichrodt is sinds 2013 werkzaam als advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij is voorzitter van de sectie strafrecht. Ook is hij als hoogleraar straf- en strafprocesrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1996 tot en met 2009 was hij werkzaam als advocaat. Daarvóór was hij verbonden aan de Nijmeegse Universiteit, waar hij in 1996 cum laude promoveerde. Daarnaast was hij van 2002 tot 2013 raadsheer-plaatsvervanger in het hof Arnhem(-Leeuwarden).

De procureur-generaal geeft leiding aan het parket bij de Hoge Raad waar de advocaten-generaal werkzaam zijn. De voornaamste taak die de procureur-generaal heeft, betreft het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal in het parket namens de procureur-generaal genomen. De procureur-generaal heeft naast zijn taken en bevoegdheden op het gebied van cassatierechtspraak een aantal bijzondere taken.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is een onafhankelijk en zelfstandig instituut binnen de rechterlijke organisatie dat los staat van het rechtscollege de Hoge Raad. Er is geen gezagsverhouding tussen de procureur-generaal en de Hoge Raad. De procureur-generaal vormt samen met de president van de Hoge Raad en de directeur bedrijfsvoering het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke organisatie van de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Lees meer in een eerste kort interview (tekst staat onder de foto).

_PGP8725 Hoge Raad Edwin Bleichrodt web resolutie
Foto: voor portrettengalerij oud-PG's, door Piet Gispen, Den Haag

U wordt de nieuwe procureur-generaal bij de Hoge Raad. Wat betekent dat voor u?
Ik verheug me erop dit bijzonder mooie ambt te mogen bekleden en ben dankbaar voor het vertrouwen dat in mij is gesteld.

Welke taken heeft de procureur-generaal?
Het takenpakket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad is veelkleurig. De procureur-generaal geeft leiding aan het parket waar de advocaten-generaal werkzaam zijn en is verantwoordelijk voor de advisering van de Hoge Raad door middel van conclusies en voor het instellen van cassatie in het belang der wet ten behoeve van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling.

Naast de taken en bevoegdheden op het gebied van de cassatierechtspraak, heeft de procureur-generaal een aantal bijzondere taken, zoals het doen van onderzoek naar afgesloten strafzaken met het oog op een mogelijke herzieningsaanvraag. De procureur-generaal heeft ook toezichthoudende taken: disciplinair toezicht ten aanzien van rechters, thematisch toezicht in relatie tot het Openbaar Ministerie en toezicht op de naleving van de AVG voor de gehele rechtspraak. Ook is de procureur-generaal belast met de vervolging van ambtsdelicten van leden van de Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen. Daarvan is het tot nu toe overigens nog niet gekomen. Maar bij de vraag of er reden is voor een opsporingsonderzoek naar dergelijke ambtsdelicten komt de procureur-generaal ook in beeld, zoals onlangs bij de toeslagenaffaire het geval was.

Wat voor procureur-generaal wilt u zijn?
Een procureur-generaal die dienstbaar is aan de rechtsstaat en oog heeft voor de maatschappelijke en institutionele context. Ik wil graag samen met de president van de Hoge Raad de rol die de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad in de rechtsstaat vervullen op een toegankelijke manier uitdragen. Intern wil ik een verbindende procureur-generaal zijn voor het hele parket; voor de secties civiel recht, strafrecht en belastingrecht.

Wat gaat u als eerste doen als u in uw nieuwe functie bent begonnen?
Mijn oor te luisteren leggen bij alle leden van het parket en bij de medewerkers van het kabinet van de procureur-generaal en (nader) kennismaken met de personen binnen en buiten de Hoge Raad die ik in mijn hoedanigheid van procureur-generaal de komende jaren vaker zal tegenkomen.

Bent u van plan om, als u straks procureur-generaal bent, conclusies te blijven schrijven?
Ik ben zeker van plan conclusies te blijven schrijven, maar door het omvangrijke takenpakket dat bij de functie van procureur-generaal hoort, zal ik mijn ambities wat dat betreft moeten terugschroeven. Dat stemt af en toe wat weemoedig. Het schrijven van conclusies is prachtig werk en de conclusies zijn de kurk waarop het parket drijft. Maar bovenal ervaar ik het als een bijzonder voorrecht dat ik de komende jaren het ambt van procureur-generaal mag gaan bekleden.