Benoeming drie nieuwe raadsheren en een advocaat-generaal Hoge Raad

5 maart 2021

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad, F.R. (Frits) Salomons, G.C. (Gijs) Makkink en T. (Tijs) Kooijmans, en met de benoeming van G. (Gerbrant) Snijders tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Nieuwe raadsheren

Frits Salomons

Frits Salomons

Frits Salomons (1962) start op 1 mei a.s. in de civiele kamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment werkzaam als raadsheer in het gerechtshof Den Haag. Daarvoor was hij hoogleraar aan de VU Amsterdam, wetgevingsambtenaar op het Ministerie van Justitie en advocaat.

Gijs Makkink

Gijs Makkink

Gijs Makkink (1965) begint op 1 september a.s. in de civiele kamer van de Hoge Raad. Hij is momenteel voorzitter van de Ondernemingskamer en senior raadsheer in het gerechtshof Amsterdam. Vóór zijn periode bij het gerechtshof Amsterdam was hij advocaat en partner.

Tijs Kooijmans

Tijs Kooijmans

Tijs Kooijmans (1975) start op 1 september a.s. in de strafkamer van de Hoge Raad. Hij is nu werkzaam als hoogleraar straf(proces)recht bij Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Bosch. Daarvóór heeft hij een aantal andere functies vervuld, onder meer bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, binnen het onderwijs en de rechtspraak. Ook heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.

Nieuwe advocaat-generaal

Gerbrant Snijders

Gerbrant Snijders

De benoeming van Gerbrant Snijders (1961) tot advocaat-generaal in de sectie civiel recht bij het parket van de Hoge Raad gaat in op 1 mei a.s. Hij is op dit moment raadsheer in de Hoge Raad en staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.