Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling voor moord op broer kroongetuige in stand laten

9 maart 2021

De veroordeling van de man die ervan wordt verdacht de broer van kroongetuige Nabil B. te hebben doodgeschoten kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Aben de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

In de ochtend van 29 maart 2018 werd Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, door schoten om het leven gebracht. Dat gebeurde in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De verdachte wordt gezien als de schutter. Hij heeft de moord ook bekend. De rechtbank legde de verdachte 20 jaar gevangenisstraf op; het hof in hoger beroep 28 jaar. Volgens het hof kwamen alleen twee nabestaanden die (indirect) getuige zijn geweest van de moord in aanmerking voor schadevergoeding in de vorm van shockschade. De kinderen van Redouan B. kregen een vergoeding voor hun levensonderhoud.

De verdachte stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Ook een aantal familiegerelateerde benadeelde partijen dienden cassatieklachten in.

Cassatie(klacht) van de verdachte en advies AG

De advocaat van de verdachte klaagt in cassatie dat aan de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen het dwangmiddel gijzeling had moeten worden verbonden in plaats van vervangende hechtenis.

De AG acht deze cassatieklacht gegrond. Hij adviseert de Hoge Raad de door het hof genomen beslissing op dit punt aan te passen.

De veroordeling wegens onder meer moord en de opgelegde gevangenisstraf van 28 jaar kan wat de AG betreft in stand blijven.

Cassatieklachten van een aantal familiegerelateerde benadeelde partijen en advies AG

De advocaat van een aantal familiegerelateerde benadeelde partijen heeft klachten ingediend tegen het arrest van het gerechtshof, omdat het gerechtshof de vorderingen van die benadeelde partijen die strekten tot de vergoeding van shockschade niet had toegewezen.

De AG acht deze cassatieklachten ongegrond. Het oordeel van het hof dat er onder de gegeven omstandigheden geen ruimte is voor vergoeding van shockschade kan daarmee wat hem betreft in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 20 april 2021.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:230