Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling wegens betrokkenheid bij fatale woningbrand Doetinchem in stand laten

2 maart 2021

De veroordeling van een vrouw wegens betrokkenheid bij een fatale woningbrand in Doetinchem in de nacht van 19 op 20 augustus 2017 kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Spronken de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.

De zaak

Op 19 augustus 2017 was er een uitslaande brand in een rijtjeswoning aan de Papaverstraat in Doetinchem. Door de brand kwam een vrouw om het leven. Het gerechtshof stelde vast dat het de verdachte is geweest die de brand heeft aangestoken door met een aansteker langs de zitbank in de woning te gaan. Het slachtoffer bevond zich op het moment van de brandstichting boven in de woning en de verdachte wist dat. Zonder iets tegen het slachtoffer te zeggen verliet de verdachte de woning. Het gerechtshof veroordeelde de verdachte wegens doodslag en het opzettelijk brand stichten en legde haar twaalf jaar gevangenisstraf op. De vrouw stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Er wordt geklaagd dat het hof het verzoek tot het horen van een deskundige over het ontstaan van de brand door toedoen van een aansteker ten onrechte heeft afgewezen en die afwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd.

Advies AG

Deze cassatieklacht slaagt volgens de AG niet. Het gerechtshof heeft het verzoek afgewezen omdat het zich voldoende voorgelicht achtte over het ontstaan van de brand. Volgens de AG moet de motivering van de afwijzing van het verzoek worden gezien tegen de achtergrond van hetgeen het hof over het bewijs heeft vastgesteld. Dat bewijs is onder meer een getuigenverklaring waaruit blijkt dat de verdachte de brand heeft aangestoken. Die verklaring is volgens het hof consistent en gedetailleerd en komt op essentiële onderdelen overeen met de inhoud van het technisch onderzoek naar de brand. Uit dat onderzoek blijkt dat op de locatie van de primaire brandhaard geen technische of andere legaal verklaarbare oorzaak is aangetroffen voor het ontstaan van de brand en dat er ter plaatse op de één of andere wijze vuur moet zijn ingebracht om de brand te ontsteken. Het hof is daarbij vanuit gegaan dat het forensische onderzoek aanwijzingen voor brandstichting heeft opgeleverd.

De veroordeling kan wat de AG betreft dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 13 april 2021.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:158