Oproeping zaken ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam C21/02048 en C21/02052

10 juni 2021

De griffier van de Hoge Raad der Nederlanden geeft hierbij kennis aan belanghebbenden die in vorige instantie zijn verschenen, zonder bekende woon- of verblijfplaats, van de door mr. Van Wijk, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, namens de minister van Financiën (zaak C21/02048) en door mr. Kraaipoel (zaak C21/02052), advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden, namens Stichting Beheer SNS Reaal ingestelde cassatieberoepen tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (200.122.906/01 OK) van 26 februari 2016, 16 april 2019 en 11 februari 2021, en geeft belanghebbenden die in vorige instantie zijn verschenen hierbij gelegenheid om op uiterlijk 30 september 2021 via een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden een verweerschrift (met eventueel incidenteel cassatieberoep) in te dienen. Een afschrift van de procesinleiding in beide zaken is te verkrijgen via de griffie van de Hoge Raad der Nederlanden, Korte Voorhout 8, ’s-Gravenhage.

De Hoge Raad vermeldt verder nog het volgende:

In verzoekzaken die op of na 1 april 2021 aanhangig zijn gemaakt, is digitaal procederen verplicht. Dit betekent dat de advocaat van de verweerder/belanghebbende zich dient te melden in het portaal om toegang te kunnen krijgen tot het digitaal dossier.

Kijk voor meer informatie over digitaal procederen op www.hogeraad.nl/digitaal-procederen.

Wanneer u niet in staat bent de kosten van een advocaat te dragen, kunt u zich wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand met het verzoek om toevoeging van een advocaat.

De griffier,
mr. J. Storm