Benoeming nieuwe advocaat-generaal bij de Hoge Raad

4 juni 2021

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de benoeming van S.D. (Siewert) Lindenbergh tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Siewert LindenberghBron: Erasmus School of Law, fotograaf: Chris Gorzeman

Siewert Lindenbergh (1964) start op 1 november a.s. in de sectie civiel recht van het parket bij de Hoge Raad.

Hij is op dit moment hoogleraar privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Hij heeft een grote staat van dienst als wetenschapper. In de rechterlijke macht heeft Siewert Lindenbergh ervaring opgedaan als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland en in de rechtbank Den Haag. Hij was lid van het Adviescollege onderzoek stelsel schadevergoeding voor slachtoffers van strafbare feiten. Van 2013 tot 2020 was hij lid - en vanaf 2015 plaatsvervangend voorzitter - van de Commissie bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.