Het is een zorgverzekeraar toegestaan alleen een bepaalde sterkte van een geneesmiddel te vergoeden

9 juli 2021

Een zorgverzekeraar mag ervoor kiezen om alleen een bepaalde sterkte van een geneesmiddel te vergoeden en andere sterktes niet. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

Zorgverzekeringswet

De minister voor Medische Zorg bepaalt welke geneesmiddelen onderdeel zijn van het basispakket voor de zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen vervolgens binnen dat pakket aanwijzen welke geneesmiddelen zij vergoeden (‘preferente geneesmiddelen’), maar zij moeten wel altijd van elke werkzame stof ten minste één geneesmiddel vergoeden.

De zaak

In deze zaak gaat het om de werkzame stof colecalciferol (vitamine D3). De minister heeft geneesmiddelen met colecalciferol in vijf verschillende sterktes in het basispakket opgenomen. Zorgverzekeraar Menzis heeft vervolgens alleen twee sterktes aangewezen die voor vergoeding in aanmerking komen, en de andere sterktes uitgesloten. Geneesmiddelenproducent Goodlife Fertility brengt colecalciferol in verschillende sterktes in Nederland op de markt en stelt schade te lijden door het preferentiebeleid van Menzis. Goodlife vindt dat Menzis alle sterktes die de minister in het basispakket heeft opgenomen, moet vergoeden. Goodlife is een juridische procedure gestart.

De rechtbank stelde Goodlife in het gelijk en verbood Menzis dit preferentiebeleid voor colecalciferol uit te voeren. Dat verbod werd in hoger beroep bekrachtigd. Menzis stelde vervolgens beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

In cassatie staat de vraag centraal of het een zorgverzekeraar is toegestaan om, in het geval waarin de minister geneesmiddelen met verschillende sterktes van dezelfde werkzame stof als te verzekeren prestatie heeft aangewezen, slechts één of enkele van die sterktes te vergoeden.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad beantwoordt die vraag bevestigend. Een zorgverzekeraar mag de voor vergoeding in aanmerking komende sterktes van een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof beperken tot één of enkele sterktes. Maar indien de arts om medische redenen een ander geneesmiddel, sterkte of dosering voorschrijft, moet de apotheker dat verstrekken en moet de zorgverzekeraar dat vergoeden. De zorgverzekeraar mag daarbij geen voorwaarden of beperkingen stellen.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2021:1111