Veroordelingen en levenslange gevangenisstraffen in de Staatsliedenbuurt-zaak definitief

13 juli 2021

De veroordelingen van twee verdachten in de zaak die in de media bekend staat als de ‘Staatsliedenbuurt-zaak’, blijven in stand. Dat geldt ook voor de door het gerechtshof opgelegde levenslange gevangenisstraffen. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak

Op 29 december 2012 is in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam vanuit twee auto’s – een Audi en een Volkswagen Golf – geschoten op drie personen. Nadat het eerste slachtoffer, dat werd beschoten door de inzittenden van de Audi (waaronder de beide verdachten), had weten te ontkomen, is de tweede man door inzittenden van de Golf doodgeschoten terwijl hij over straat rende. Ook de derde man werd op straat doodgeschoten nadat hij vergeefs met een Range Rover had proberen te vluchten. Daarbij is onder andere vanuit de Audi door de eigen voorruit heen geschoten. Na het verlaten van de Staatsliedenbuurt is er vanuit de Audi geschoten op motoragenten. Uit onderzoek bleek dat is geschoten met diverse (automatische) vuurwapens.

Volgens het gerechtshof hebben de inzittenden van de Audi, onder wie de verdachten, samen met de inzittenden van de Golf uitvoering gegeven aan hun kennelijke plan om de drie slachtoffers te doden. Die aanslagen moeten intensief zijn voorbereid. Het gerechtshof kwam tot de conclusie dat de verdachten zich hebben schuldig gemaakt aan twee in koelen bloede uitgevoerde liquidaties en een poging daartoe, gevolgd door extreem geweld jegens politiemensen om aan aanhouding te ontkomen. Het hof veroordeelde beide verdachten voor het medeplegen van moord, poging tot moord en poging tot doodslag en legde aan beiden een levenslange gevangenisstraf op. De verdachten stelden beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaten van de verdachten vroegen de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen. Zij klaagden er onder meer over dat de bewezenverklaring van het hof van het medeplegen van de pogingen tot (gekwalificeerde) doodslag op de motoragenten, niet uit het bewijs kan worden afgeleid.

Advies advocaat-generaal (AG)

Volgens AG Hofstee slaagde deze en ook de andere cassatieklachten niet. Hij adviseerde de Hoge Raad de veroordelingen in stand te laten.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt in lijn met het advies van de AG. De Hoge Raad vindt het oordeel van het hof juridisch juist en ook voldoende gemotiveerd.
Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordelingen en de opgelegde levenslange gevangenisstraffen definitief.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:HR:2021:1049

ECLI:NL:HR:2021:1050