Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling van voormalig minister van Volksgezondheid Sint Maarten kan in stand blijven

26 januari 2021

Voorstel zaak tegen echtgenoot opnieuw te berechten

De veroordeling van de voormalig minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeidszaken op Sint Maarten wegens belastingontduiking en valsheid in geschrift kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Paridaens de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag. Dat geldt volgens haar niet voor de zaak tegen haar echtgenoot. Die zaak zal volgens de AG opnieuw door het Hof moeten worden behandeld.

De zaak

Het echtpaar richtte in december 2008 het (nep)bedrijf Eco Green op. De strafbare feiten waarvan beiden worden verdacht hangen samen met de verhuur van een stuk grond in Sint Maarten door dat bedrijf aan Sint Maarten Building Supplies (SBS) en de financiële constructie die ze samen met een notaris hebben opgezet. Onderdeel van de financiële constructie waren de oprichting van Eco Green, waarvan een door de verdachten voorgestelde stroman eigenaar/directeur werd, een huurovereenkomst, een hypotheekakte en een akte van levering van de economische eigendom van een recht van erfpacht. Volgens de voorwaarden van het erfpachtrecht mocht het perceel niet worden verhuurd. De financiële constructie was opgezet om via Eco Green toch inkomsten te verkrijgen uit de verhuur van het perceel zonder dat de huuropbrengsten voor beide verdachten – fiscaal gezien – als inkomen zouden worden aangemerkt.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie legde aan beide verdachten een geldboete op van Naf 25.000,-- en een werkstraf van 240 uur wegens het feitelijk leidinggeven aan het onjuist en onvolledig doen van de aangifte winstbelasting door Eco Green. Van de overige strafbare feiten werden ze vrijgesproken.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachten vraagt de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen. Er wordt in beide zaken geklaagd over de bewijsvoering door het Hof.

Advies AG

In de zaak tegen de vrouw slagen de cassatieklachten volgens de AG niet. Haar veroordeling kan dan ook in stand blijven. In verband met de duur van de procedure adviseert de AG wel de aan haar opgelegde straf iets te verlagen.

In de zaak tegen haar echtgenoot ligt dat anders. Volgens de AG kan uit het door het Hof gebruikte bewijs niet worden afgeleid dat de verdachte op de hoogte was of had moeten zijn van de verboden gedragingen. Zo heeft het hof niet vastgesteld dat deze gedragingen onderdeel waren van de financiële constructie of het directe gevolg daarvan. Daarnaast blijkt niet dat de verdachte voor de verboden gedragingen enige opdracht heeft gegeven of suggestie heeft gedaan. De administratie van Eco Green werd gedaan door (alleen) zijn echtgenote. De AG is dan ook van mening dat het Hof niet toereikend bewezen heeft verklaard dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de strafbare feiten die door Eco Green zijn begaan. Zijn zaak zal opnieuw moeten worden behandeld door het Hof.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 16 maart 2021.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:61
ECLI:NL:PHR:2021:64