Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling van politicus Sint Maarten wegens belastingontduiking kan in stand blijven

12 januari 2021

De veroordeling van een politicus op Sint Maarten wegens belastingontduiking kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Hofstee de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

De politicus werd door het OM vervolgd wegens het gedurende een aantal jaren ontduiken van belasting door niet tijdig belastingaangifte te doen. Het ging daarbij om aangiften Inkomstenbelasting en Belasting op Bedrijfsomzetten. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie veroordeelde de verdachte in hoger beroep tot 18 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. De verdachte stelde beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

In de cassatieprocedure vraagt de advocaat van de verdachte de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Er wordt onder meer geklaagd dat het hof meerdere verweren van de verdediging gericht op het niet-ontvankelijk verklaren van het OM in de vervolging op onjuiste gronden heeft verworpen. Een van die verweren gaat erover dat de verdachte een geslaagd beroep op de zogenoemde inkeerregeling toekomt omdat hij uit eigen beweging vrijwillig aangiften heeft ingediend. Ook vindt de verdediging de opgelegde straf onbegrijpelijk.

Advies AG

Al deze cassatieklachten slagen volgens de AG niet. Ten aanzien van het beroep op de inkeerregeling stelde het hof vast dat de verdachte pas geruime tijd nadat bij hem een huiszoeking was gedaan en hij was aangehouden en in verzekering gesteld, hij de belastingaangiften heeft ingediend. Toen wist hij dus al dat de belastingambtenaren ermee bekend waren dat hij ten onrechte geen aangiften had ingediend. Om die reden kwam verdachte geen geslaagd beroep op de inkeerregeling toe. Dat oordeel vindt de AG juridisch juist en ook voldoende gemotiveerd.

Ten aanzien van de opgelegde straf, die een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf inhoudt, heeft het hof het de verdachte onder meer zwaar aangerekend dat hij als parlementslid een voorbeeldfunctie in de maatschappij vervulde en als parlementariër een fors inkomen uit de gemeenschapskas ontving. Ook heeft hij geen enkel inzicht gegeven in zijn handelen en niet op overtuigende wijze spijt betoond. Volgens het hof brengt de ernst van de strafbare feiten met zich dat niet kan worden volstaan met een lichtere straf dan een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de maximale werkstraf. De AG vindt de strafmotivering voldoende begrijpelijk gemotiveerd.

De veroordeling kan wat de AG betreft dan ook in stand blijven.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 2 maart 2021.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:17