Koninklijke onderscheiding voor scheidend procureur-generaal Jos Silvis

30 augustus 2021

Tijdens zijn afscheid vanmiddag als procureur-generaal bij de Hoge Raad is Jos Silvis koninklijk onderscheiden tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Silvis ontving de hoge koninklijke onderscheiding uit handen van minister van Veiligheid en Justitie, Ferdinand Grapperhaus.

KO Jos Silvis
I.v.m. de coronamaatregelen hing de echtgenote van Jos Silvis de onderscheiding om. Foto: Roderik van Nispen

“Gedurende jouw loopbaan als docent, als rechter bij de rechtbank, het hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als adviseur wetgeving, als advocaat-generaal en tot slot als procureur-generaal bij de Hoge Raad, ontwikkelde jij een bijzonder scherp oog voor wat er speelt in de samenleving, in de politiek en in Europa. Vanuit verschillende invalshoeken, maar steeds werkend aan één en hetzelfde project: de rechtsstaat in bredere zin. Je wordt niet voor niets geroemd om je eminente gevoel voor rechtsstatelijkheid. De functie van procureur-generaal bleek jou op het lijf geschreven. Jouw taak om bij te dragen aan rechtsbescherming en rechtsontwikkeling heb jij met verve volbracht.

Je hebt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het recht en de rechtspleging, aan de ontwikkeling van het toezicht op de rechterlijke macht en het functioneren van het Parket van de Hoge Raad. Dit alles heeft ertoe geleid dat het Zijne Majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Het is mij een eer deze onderscheiding aan jou uit te reiken. Jos, hartelijk dank voor je enorme verdiensten”, sprak minister Grapperhaus vandaag in de grote zittingszaal van de Hoge Raad.