Advies AG aan Hoge Raad: Veroordeling van ‘politiemol’ Mark M. kan in stand blijven

31 augustus 2021

Dat is het advies van advocaat-generaal Spronken aan de Hoge Raad in een zaak waarin het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een (voormalig) politieambtenaar heeft veroordeeld voor het schenden van het ambtsgeheim, computervredebreuk, ambtelijke omkoping, gewoontewitwassen en het voorhanden hebben van valse paspoorten.

Achtergrond van de zaak

De zaak is in de media bekend geworden onder de naam ‘politiemol Mark M.’ die ervan verdacht wordt dat hij als politieman jarenlang vertrouwelijke informatie heeft opgezocht in politiesystemen en die (tegen betaling) heeft gedeeld met personen uit het criminele circuit. Daarnaast wordt hem witwassen verweten en het voorhanden hebben van valse paspoorten.

De verdachte is door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren en de bijkomende straf van ontzetting van het recht om een publiek ambt te bekleden voor de duur van tien jaren.

Het cassatieberoep

De verdachte heeft cassatieberoep ingesteld tegen het oordeel van het hof. Eén van de klachten, die door zijn advocaten naar voren zijn gebracht, is dat het hof niet tot het oordeel kon komen dat de verdachte computervredebreuk (artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht) heeft gepleegd. Volgens de advocaten is geen sprake van ‘hacken’, omdat de verdachte met zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord van de politie inlogde op de politiesystemen toen hij de vertrouwelijke informatie opzocht. De verdachte had de autorisatie om deze gegevens in te zien en te exporteren. Daarom is volgens de advocaten geen sprake van wederrechtelijk binnendringen door middel van een ‘valse sleutel’, zoals bedoeld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. Ook heeft de verdachte geen ‘valse hoedanigheid’ aangenomen om wederrechtelijk binnen te dringen, zoals het hof heeft geoordeeld. De verdachte heeft zich immers niet als iemand anders voorgedaan.

Daarnaast zijn er nog andere klachten naar voren gebracht. Het hof heeft bijvoorbeeld geoordeeld dat de verdachte op grootschalige wijze zijn ambtsgeheim heeft geschonden, zonder dat daarvoor bewijs is. Ook zou uit de bewijsvoering niet kunnen volgen dat sprake is van het voorhanden hebben van valse paspoorten.

Het advies van de advocaat-generaal

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte met zijn eigen inloggegevens de politiesystemen heeft bevraagd op vertrouwelijke informatie die 1) niet nodig was voor de uitvoering van zijn politietaak en 2) met het doel deze informatie te verstrekken aan onbevoegde derden. De verdachte zocht namelijk op verzoek van derden digitale gegevens op in opsporingsonderzoeken, onder andere naar hennepkwekerijen, terwijl de verdachte bij die onderzoeken vanuit zijn functie niet betrokken was. Ook heeft het hof vastgesteld dat de verdachte waarschuwingen in het politiesysteem dat oneigenlijk gebruik verboden was, negeerde. De advocaat-generaal stelt zich op het standpunt dat ook door het onbevoegd gebruik van een 'eigen sleutel', in dit geval een door de politie gegeven inlogcode en wachtwoord, deze ‘eigen sleutel’ als een valse sleutel kan worden aangemerkt als bedoeld in artikel 138ab Wetboek van Strafrecht. Het oordeel van het hof dat de verdachte misbruik maakte van zijn bevoegdheid en daarom de politiesystemen wederrechtelijk is binnengedrongen, getuigt volgens de advocaat-generaal dan ook niet van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk. De conclusie van de advocaat-generaal strekt daarom tot verwerping van de hiertegen gerichte klacht, zodat de veroordeling voor computervredebreuk in stand kan blijven. Ook de andere hierboven genoemde klachten kunnen volgens haar niet tot cassatie leiden.

Uitspraak Hoge Raad

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Publicatie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2021:777