Nieuwe website Hoge Raad

7 september 2020

Met ingang van vandaag heeft de Hoge Raad een nieuwe website: www.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl. Op de website zijn de publieksinformatie over de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad én de digitale portalen geïntegreerd. De site is gebruiksvriendelijk(er), heeft een moderne uitstraling en is makkelijk vind- en doorzoekbaar. Ook is de website goed te bekijken vanaf tablet of telefoon.

Waarom een nieuwe website
Vóór vandaag had de Hoge Raad drie ‘websites’. De algemene website was een deelsite van www.rechtspraak.nl, de website www.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl was alleen toegankelijk als de ‘processite/digitaal loket’ waar de digitale portalen te vinden zijn en tot slot was er een aparte website voor het online jaarverslag van de Hoge Raad, www.jaarverslaghogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl. Deze situatie was onwenselijk. Voor de bezoeker was niet duidelijk welke site welke informatie bood. En geen van de drie sites bood alle informatie. Daarom heeft de Hoge Raad de website www.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl uitgebouwd naar de nieuwe website van de Hoge Raad. Overigens blijven de uitspraken en de conclusies gepubliceerd op rechtspraak.nl. Dat systeem werkt goed en is ook bekend bij het publiek. President Maarten Feteris: “Een website is hét visitekaartje van de organisatie. Voor de burger die veelal op internet de informatie zoekt, is de website vaak het eerste contact met die organisatie. Wij hopen dat onze vernieuwde website aan dat visitekaartje voldoet en de informatie biedt waar de bezoeker, of dat nou een procespartij, een journalist, een student of een geïnteresseerde burger is, naar op zoek is.”

Het digitaal portaal: Mijn Zaak Hoge Raad
Het is bij de Hoge Raad mogelijk in alle drie de rechtsgebieden digitaal te procederen via het webportaal Mijn Zaak Hoge Raad. De link naar de inlogpagina daarvan was al te vinden op www.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl. Dat verandert niet. De vernieuwingen op www.hogeraad.nlU verlaat Rechtspraak.nl hebben geen gevolgen voor het webportaal.

Informatie over raad en parket
Op de nieuwe website is de algemene publieksinformatie over de Hoge Raad en het parket bij de Hoge Raad te vinden. Bijvoorbeeld informatie over de taken en werkzaamheden van de Hoge Raad als cassatierechter, over hoe de rechters en advocaten-generaal werken en wie dat zijn en over de verschillende bijzondere taken van de procureur-generaal zoals het vorderen van ‘cassatie in het belang der wet’  Procureur-generaal Jos Silvis: “Voor de burger of journalist is nog wel eens onduidelijk wat de rol en de taken zijn van de procureur-generaal en het parket bij de Hoge Raad. Zo wordt nog wel eens gedacht dat wij onderdeel zijn van het Openbaar Ministerie. Dat is niet juist. Daarom biedt de nieuwe website op een overzichtelijke manier informatie over de rol en werkzaamheden van het parket en over de bijzondere taken die door of namens de procureur-generaal bij de Hoge Raad worden uitgeoefend.”

Weekagenda met uitspraken en conclusies in persgevoelige zaken
Voor de pers is er wekelijks een up-to-date agenda beschikbaar. Deze agenda wordt op de vrijdag geactualiseerd en vermeldt dan de uitspraken van de Hoge Raad en de conclusies van de advocaten-generaal in persgevoelige zaken die de week erop op de dinsdag (straf) of vrijdag (civiel en belasting) worden gedaan/genomen.

Meer informatie
Hoewel de Hoge Raad er zeker van is dat de nieuwe website veel meer informatie en mogelijkheden biedt dan de vorige website(s) én veel gebruiksvriendelijker is, kan het zijn dat de nieuwe website in het begin voor onwennigheid zorgt. Heeft u vragen over de nieuwe website, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling communicatie (070-36 11 262/268). Ook kunt u uw vragen per e-mail stellen via het e-mailadres . U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.


Uiteraard is de Hoge Raad erg benieuwd wat u van de nieuwe website vindt. Uw reactie wordt op prijs gesteld.  Dat kan ook via het eerder gegeven e-mailadres.