'Coronawerkwijze' Hoge Raad met ingang van 30 september

30 september 2020

Tijdens de persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Hoge Raad heeft de werkwijze hierop aangepast. Met ingang van 30 september 2020 geldt de volgende werkwijze voor de Hoge Raad. Deze geldt voor de hele maand oktober tenzij de Rijksmaatregelen in die periode aanleiding geven om daarop terug te komen.

Toegang gebouw

De centrale balie is op werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Binnen die tijdsbestekken zijn ook de griffies telefonisch bereikbaar.

Rolzittingen

Procespartijen, media en publiek kunnen aanwezig zijn bij de administratieve rolzittingen en mondelinge pleidooien op dinsdag (straf) en vrijdag (civiel en belasting), mits zij zich vooraf hebben aangemeld. Bij rolzittingen kan de rolraadsheer en bij mondelinge pleidooien kan de voorzitter van de kamer het aantal aanwezigen beperken uit oogpunt van veiligheid en volksgezondheid.

(Uitstel) Termijnen

De wettelijke cassatietermijnen staan vast. Van die termijnen is dan ook geen uitstel mogelijk. Procespartijen die in de periode na 30 september vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen als volgt informatie verkrijgen:

In belastingzaken

Procespartijen en gemachtigden die in belastingzaken vragen hebben over het indienen van stukken of uitstel van andere termijnen wensen, kunnen daarover contact zoeken met de griffie, via de post, fax of telefoon (telefoon: binnen de hiervoor genoemde openingstijden). Ook is het mogelijk voor procespartijen om het webportaal te gebruiken.

In strafzaken

Procespartijen kunnen gebruik maken van het webportaal. Daarnaast kan ook via de post of fax een vraag/verzoek ingediend worden.

In civiele zaken

Procespartijen kunnen zich met vragen het beste wenden tot hun cassatieadvocaat. De civiel cassatieadvocaten zijn bij afzonderlijk bericht geïnformeerd over de voor hen geldende mogelijkheden.

Evenementen

(Sociale) evenementen worden uitgesteld.