Dineke de Groot beëdigd tot president Hoge Raad

7 oktober 2020

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 7 oktober op Paleis Noordeinde Dineke de Groot beëdigd tot president bij de Hoge Raad der Nederlanden. Haar presidentschap start op 1 november a.s.

Beediging president door Koning

Tevens heeft de Koning Dineke de Groot beëdigd tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.