Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen in de zaken rond de A7-blokkade in stand laten

13 oktober 2020

De veroordelingen van zes verdachten wegens hun betrokkenheid bij de blokkade van de A7 op 18 november 2017 kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Bleichrodt de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag.

De zaak

Een paar dagen voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 in Dokkum was via Facebook een oproep geplaatst om de demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet bij de intocht te verhinderen. Een van de verdachten was bij die oproep betrokken. Andere verdachten hebben aan die oproep gehoor gegeven en de A7 geblokkeerd. Mede door de blokkade zijn de anti-Zwarte Piet-demonstranten niet in Dokkum aangekomen en hebben zij niet kunnen demonstreren.

Het gerechtshof was van oordeel dat in de zaken tegen alle vijftien verdachten in hoger beroep alle tenlastegelegde feiten (versperren A7, verhinderen betoging, dwang en in de zaak tegen de initiatiefneemster ook opruiing) konden worden bewezen. Het hof legde dezelfde straf op voor alle verdachten: 90 uur taakstraf. Zes verdachten stelden tegen deze uitspraak beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(middelen)

De advocaten van de verdachten vragen de Hoge Raad de veroordelingen te vernietigen. In de zaak tegen de initiatiefneemster klaagt de advocaat onder meer over de uitoefening van het spreekrecht door een aantal personen en over het gebruikte bewijs door het hof.

Advies AG

De AG komt in zijn uitgebreide conclusie tot het standpunt dat al deze cassatieklachten niet slagen. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook de veroordeling in stand te laten. Datzelfde advies geldt in de zaken tegen de overige verdachten.

De AG constateert dat, als gevolg van een na de uitspraak van het hof in werking getreden wetswijziging, aan de opgelegde schadevergoedingsmaatregel het dwangmiddel gijzeling moet worden verbonden in plaats van vervangende hechtenis. Hij adviseert de Hoge Raad de door het hof genomen beslissing op dit punt in alle zaken aan te passen.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 1 december 2020.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Conclusie op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2020:941