Advies AG aan Hoge Raad: veroordeling wegens moord op 80-jarige moeder in Amsterdam in stand laten

27 oktober 2020

De veroordeling van een verdachte wegens de moord op zijn 80-jarige moeder in Amsterdam in 2016 kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Vegter de Hoge Raad in zijn conclusie van vandaag.

De zaak

De vrouw werd op 12 juni 2016 in de vroege ochtend onder verdachte omstandigheden dood in bed aangetroffen. In haar bloed werd oxycodon, een ‘variant’ van morfine, gevonden en die stof kon gezien de hoeveelheid de dood verklaren. Eén van de zonen en zijn vrouw werden aangehouden en vervolgd wegens betrokkenheid bij haar dood door toediening van de oxycodonpillen. De zoon werd door het hof veroordeeld wegens moord tot vijftien jaar en negen maanden gevangenisstraf; zijn vrouw werd vrijgesproken. De man stelde tegen zijn veroordeling beroep in cassatie in.

Cassatie(middelen)

De advocaat van de verdachte vraagt de Hoge Raad de veroordeling te vernietigen. Hij klaagt onder meer over de motivering van de bewezenverklaring van moord. Het bewijs zou niet voldoende sluitend zijn.

Advies AG

De advocaat-generaal (AG) komt in zijn advies tot het standpunt dat de klachten over de bewezenverklaring, meer specifiek over een alternatief scenario/een andere dader, het opzet van de verdachte en de voorbedachte raad, niet slagen. Met betrekking tot dit laatste punt vindt de AG dat het hof over het voor voorbedachte raad volgens de vaste rechtspraak vereiste tijdsverloop anders dan door de advocaat gesteld, juist en begrijpelijk heeft vastgesteld dat aan het delict voorafgegane beraad (veel) meer dan enkele minuten heeft geduurd. Hij adviseert de Hoge Raad de veroordeling dan ook in stand te laten.

De AG constateert dat, als gevolg van een na de uitspraak van het hof in werking getreden wetswijziging, aan de opgelegde schadevergoedingsmaatregelen het dwangmiddel gijzeling moet worden verbonden in plaats van vervangende hechtenis. Hij adviseert de Hoge Raad de door het hof genomen beslissing op dit punt aan te passen.

Uitspraak Hoge Raad

De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 8 december 2020.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Uitspraak op rechtspraak.nl

ECLI:NL:PHR:2020:982